Ballistol Made in Germany

Ballistol Made in Germany

ประวัติความเป็นมา
คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพเยอร์มันต้องการจัดหาน้ำมันเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกองทัพ น้ำมันที่สามารถทำความสะอาด หล่อลื่นและป้องกันชิ้นส่วนโลหะอาวุธปืน พร้อมกับคงความชุ่มชื้นให้กับด้ามไม้ปืนและรองเท้าหนังของทหาร พร้อมๆกันในขวดเดียวเพื่อใช้ในกิจการของกองทัพ ดร. เฮลมุท เคลเวอร์ ศาสตร์จารย์เคมีจากมหาวิทยาลัย คาลส์ลู เป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นและตั้งชื่อโดยผสมกับคำทางเทคนิด Ballistics กับคำลาติน Oil oleum  เป็นที่มาของน้ำมันเอนกประสงค์ Ballistol จวบจนถึงปัจจุบันนี้นับอายุได้มากกว่า 100 ปี !

Ballistol Universal Oil เป็นน้ำมันเอนกประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์ (ใบรับรองทางการแพทย์ในทุกผลิตภัณฑ์) สินค้าผลิตในประเทศเยอร์มันเพียงแห่งเดียวคงมาตราฐานและความปลอดภัยที่มีผู้ใช้สินค้าทั่วโลกรวมถึงในยุโรปและอเมริกา น้ำมันเอนกประสงค์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นเฉพาะทางที่ควรมีไว้ประจำบ้าน


 

ค้นหาเพิ่มเติม

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
BALLISTOL BikeClean Spray (500 ml. Pump Spray)
BikeClean Spray ขนาด 500 ml. พร้อม pump spray ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอร์มัน (สินค้านำเข้าโดยตรง) โฟ..
Ballistol Universal Oil (Germany) น้ำมันเอนกประสงค์
Ballistol Universal Oil Spray (Made in Germany) ค่าจัดส่ง EMS 100.-บาท คำว่าเอ..
Bike Care Set Duo
BikeClean Spray ขนาด 500 ml. พร้อม pump spray Ceramic Chai Oil (65 j. Liquid) ผลิตภัณฑ์จากประเทศเย..
Ceramic Chain Oil BikeCer (65 ml. liquid)
Ceramic Chain Oil (65 ml. Liquid) ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอร์มัน (นำเข้าโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต) น้ำม..