การจัดส่ง

สินค้าที่สั่งซื้อและชำระเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งพร้อมลงทะเบียน พร้อมอีเมลล์ยืนยันรายละเอียดเพื่อสะดวกในการติดตามพัสดุ  ท่านสามารถตรวจสอบผ่านไปรษณีย์ไทยได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx